• جموں و کشمیر
  • Jammu and Kashmir
S.No. Name of the Officer / Official Designation Contact Details
1. Office of the Director Jammu and Srinagar Phone: 0191-2955228 (Jammu)
             0194-3510645 (Srinagar)
E.mail: jk.ja[at]nic[dot]in
2. Ms. Farhana Ali Joint Registrar Phone : 0194-3510645 (Sgr.)
              0194-3517143 (Sgr.)
3. Mr. Ajmer Singh Assistant Registrar Mobile : 9419692962
Phone : 0191-2955228 (Jmu.)               0194-3517143 (Sgr.)
E.mail: singhajmer05[at]gmail[dot]com
4. Mr. Pawan Verma Section Officer Mobile : 9596044949
Phone : 0191-2955228 (Jmu.)               0194-3517143 (Sgr.)
5. Mrs. Nidhi Koul Head Assistant Phone : 0191-2955228 (Jmu.)               0194-3517143 (Sgr.)
E.mail: nkoul115[at]gmail[dot]com
6. Ms. Bhavana Verma Head Assistant Phone : 0191-2955228 (Jmu.)
E.mail: vermabhavana93[at]gmail[dot]com
7. Ms. Vishali Razdan Data Entry Operator Phone : 0191-2955228 (Jmu.)
E.mail: vishalirazdan[at]rediffmail[dot]com
8. Mr.Obaid Zahoor Khan Junior Assistant Phone : 0191-2955228 (Jmu.)
9. Mr. Nikhil Dev Singh Junior Assistant Phone : 0191-2955228 (Jmu.)
E.mail: nikhildevsingh11[at]gmail[dot]com
10. Mr. Tanveer Mustafa Junior Assistant Phone : 0194-3510645 (Sgr.)
E.mail: mustafa.tanveer3[at]gmail[dot]com